Historie


Jména naší obce

Neuštift, Neostych, Nebštych, Nové Sady.

Jména povstala od německých osadníků v starých dobách zde obývajících. V starých záznamech v archivu v Brně jest jméno německého osadníka Körber. V roce 1630 již tato obec psána Nebštych. V r. 1924 pozměněn název dle českého Nové Sady. Tato obec náležela ve 14. století pánům panství Meziříčského. V r. 1409 prodal Lacek z Kravař Nebštych Sezimovi z Tasova. Ten byl majitelem hradu na svahu u potoka nad mlýnem se strany od Holubí Zhoři. Od tohoto Sezimi získal Nebštych Zikmund z Chlévského purkmistru Velkomezeříčskému pro tamní špitál.Za třicetileté války majitelka Meziříčí Anna MarieKhizl z Koreche prodala v r. 1637 Nebštych a dvůr Krevlice hraběti Janu z Vendenburka v Náměšti. Od těch dob patří zdejší obec pánům z Náměšťského panství. V 18. století byl pánem hrabství Náměšťského Jiří z Haugvitzu.

Popis obce Nebštycha před r. 1900:

Obec čítala 35 čísel a tři chaloupky výměnkářské uprostřed vesnice před domy majitelů označené čísly 6b, 7b, 8b. Domy rolníků jsou po obou stranách údolí. Uprostřed vesnice zahrady většinou stromy švestkovými osázené V zahradě č.4 a č.5 jest zvonice a na konci údolí jsou chalupy domkařů Pastouška č.1 a obecní kovárna č.21. Domy jsou celkem přízemní slámou kryté, stodoly jsou těsně za domy. V návsi obce po obou stranách jsou cesty před domy zahrádky na zeleninu a květiny.

Po roce 1900:

Obec čítá obyvatel 207 a sice 96 mužských 111 ženských osob. Obchodníků zde není. Řemeslnící jsou krejčí mužští dva švadlena ženská krejčí obuvník jeden a kovář. Obecní zastupitelstvo se skládá ze starosty dvou radních a 4 výboru. Do r. 1848 byl rychtářem obce Šilhan Frant. č.2 do té doby osadníci Nebštycha byli v poddanství a jezdili i chodili na robotu ke dvoru Krevlickému. Po správních reformách v polovině 19. století byla obec začleněna do soudního okresu v Náměšti a patřila tam do roku 1855. V roce 1855 byla začleněna do soudního okresu ve Velkém Meziříčí, tam patřila do roku 1892. Po zřízení okresního soudu ve Velké Bíteši patřila od roku 1892 do soudního okresu Velká Bíteš až do jeho zrušení v roce 1949. Politický okres měly Nové Sady v letech 1850-1855 v Moravském Krumlově a od roku 1855 do 1949 ve Velkém Meziříčí.Od roku 1949 měly okres ve Velké Bíteši a od roku 1960 jsou součástí okresu Žďár nad Sázavou. V letech 1850-1867 byly Nové Sady osadou Velké Bíteše. Do roku 1923 se obec jmenovala Nebštych, v tomto roce byl její název změněn na Nové Sady.

Starostové obce Nové Sady:

Josef Burian - od r. 1888 do r. 1898
Václav veselý - od r. 1898 do r. 1904
Josef Burian - od r. 1904 do r. 1908
František Kučera - od r. 1908 do r. 1909
Jan Petr - od r. 1909 do r. 1927
Jan Burian - od r. 1927 do r. 1938
František Malý - od r. 1938 do r. 1948
Antonín Melkes - od r. 1948 do r. 1960
Adolf Dufek - od r. 1960 do r. 1964
Vladislav Hradec - od r. 1964 do r. 1971
Petr Fousek - od r. 1971 do r. 1981
V letech 1981 až 1992 obec Nové Sady přešla pod správu městského úřadu Velká Bíteš. Od roku 1992 jsme opět samostatná obec.
Jan Klíma - od r. 1992 do r. 2006
František Pirochta - od r. 2006 do r. 2010
Karel Klíma - od r. 2010 do současnosti.