Zastupitelstvo


Členové zastupitelstva ve volebním období 2022-2026:

Funkce Jméno a příjmení
Starosta Ing. Čestmíra Řezaninová
Místostarosta Mgr. Marika Kroutilová
Člen Ivana Frantlová
Člen Ing. David Ventruba
Člen Ing. Michal Kliment
Člen Roman Kroutil
Člen Vladimír Horáček